Prijava za besplatne udžbenike počinje sutra

Prijava za besplatne udžbenike za učenike osnovnih škola koje obezbeđuje Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije počinje sutra. Za nabaku ovih udžbenika za narednu školsku Ministarstvo će izdvojiti 750 miliona dinara.

Pravo na besplatne udžbenike imaju učenici iz socijalno/materijalno ugroženih porodica (primaoci novčane socijalne pomoći), učenici sa smetnjama u razvoju i invaliditetom koji osnovno školsko obrazovanje i vaspitanje stiču po individualnom obrazovnom planu, učenici koji obrazovno-vaspitni rad ne ostvaruju po individualnom obrazovnom planu, ali imaju potrebu za prilagođavanjem (uvećan font, Brajevo pismo, elektronski format), đaci osnovnih škola koji su u porodici treće ili svako naredno rođeno dete u sistemu obrazovanja i vaspitanja.

Novina je da će ove godine besplatne udžbenike dobiti i đaci koji se obrazuju po IOP-u 3, odnosno po programu za učenike sa izuzetnim sposobnostima, kao i gluvi i nagluvi učenici koji koriste elektronske udžbenike sa video sadržajima na srpskom znakovnom jeziku.

Ministarstvo obezbeđuje i udžbenike za ove kategorije učenika i na jezicima nacionalnih manjina, kao i udžbenike prilagođene za decu sa smetnjama u razvoju.

Za đake od prvog do četvrtog razreda osnovne škole komplet se sastoji od udžbenika za matematiku, srpski (maternji) jezik, svet oko nas, prirodu i društvo i strani jezik kao obavezni predmet.

Stariji osnovci, od petog do osmog, dobiće udžbenike za matematiku, srpski (maternji) jezik, prvi strani jezik, geografiju, istoriju, hemiju, fiziku i biologiju.

Ministarstvo je svim osnovnim školama poslao uputstvo o načinu prijave za besplatne udžbenike i unosu podataka učenika u sistem.

Škole su dužne da obaveste roditelje/staratelje učenika preko odeljenjskih starešina i da prikupe podatke i potrebnu dokumentaciju, koju treba da dostave Ministarstvu do 31. marta.

Za učenike, socijalno/materijalno ugroženih porodica, primaoce novčane socijalne pomoći, potrebno je dostaviti rešenje (kopiju) kojim se utvrđuje pravo na ostvarivanje socijalne novčane pomoći.

Za učenike koji su u porodici treće ili svako naredno rođeno dete koje je u srednjoj školi ili na fakultetu, potrebna je potvrda obrazovno-vaspitne ustanove o svojstvu učenika, odnosno studenta, a za učenike koji su u porodici treće ili svako naredno rođeno dete i nalaze se u osnovnoj školi, potvrda nije potrebna, jer škola poseduje podatke o ovim đacima.

Za učenike koji osnovnoškolsko obrazovanje i vaspitanje stiču po individualnom obrazovnom planu nije potrebna posebna dokumentacija, jer škola takođe poseduje podatke o njima.

Izvor :
Danas, KIM