„Predstavnici institucija su naši radnici, građani imaju pravo da znaju kako oni rade“

Prema najnovijem istraživanju NVO Aktiv i Centra za zastupanje demokratske kulture (ACDC), Opština Gračanica nalazi se na 16 mestu po transparentnosti lokalnih samouprava na Kosovu, a od anketiranih građana je dobila 27 od 38 poena ukupno. Isto istraživanje pokazuje, međutim, da 63% ispitanih smatra da kosovske opštine nisu u dovoljnoj meri otvorene u pružanju informacija građanima, a 68% anketiranih veruje da građani ne učestvuju ni u donošenju odluka i da bi se moglo poboljšati.

„Javne institucije su u službi građana. Mi građani biramo predstavnike kao što neki poslodavac bira radnika i plaća ga, tako i mi plaćamo sve naše usluge, ustvari oni su naši radnici. Ti koje smo izabrali su tu da izvrše neku uslugu za nas i transparentnost je povezana sa obavezama da pruže usluge za nas. Mi kao građani imamo pravo da znamo kako oni rade svoje posao, kako izvršavaju svoje obaveze“, kaže predstavnica Kosovskog demokratskog instituta Dijana Metuši.

Međutim, često opštinski službenici i gradonačelnici nisu svesni svojih obaveza pa transparentnost u pojedninim opštinama nije na zavidnom nivou. Savetnik gradonačelnika Prištine Muhedin Nuši ističe da je transparentnost u opštinama sa srpskom većinom prethodnih godina bila bolja nego što je to danas, odnosno od objavljivanja ovog izveštaja.

„Pročitao sam izveštaj koji sam dobio od NVO i nisam iznenađen rezultatima koje sam video jer su i u izveštaju Ministarstva adimistracije lokalne samouprave, rezultati slični. Opština Gračanica i Opština Klokot i u poslednjem izveštaju ministarstva koji smo dobili pre dve nedelje u kome se govori o trasparetnosti na nivou vlade. Opštine koje imaju većinu srpskog stanovništva primetio sam upoređujući neke od njih i prethodne izveštaje iz ranijih godina da ima pada transparetnosti u Opštinama Novo Brdo i Parteš koje su ranije bile dobro rangirane, ali poslednjih godina beleže pad“.

Vladan Trifić iz NVO Centar za mir i toleranciju, kaže da krivica nije samo u predstavnicima opština već i u samim građanima. On ističe da, kada je opština Gračanica u pitanju, meštani ne prisustvuju javnim rasrpavama koje organizuje ova lokalna samouprava.

„Ovo nisu novi podaci, ovo su stari podaci. Stanovništvo je generalno nezadovoljno, želi bolje, želi da učestvuje. Ali, kao neko ko želi da pomogne opštini, da poboljša ove procente odeš u selo svejedno koje i zamoliš građane da dođu i prisustvuju, jer opština ima obaveze da odradi najmanje tri javna skupa povodom budžeta… Kada odeš i zamoliš građane da dođu i prisustvuju tim skupovima, da daju svoje predloge, da kažu šta ih muči da bi to ušlo u budžet za sledeću godinu, ne pojavi se niko ili se pojavi mali broj partijskih aktivista ili rođaka koje možeš da „uceniš ili prisiliš“ da dođu, a broj zainteresovanih građana je izuzetno mali ili nepostoji“, kaže Trifić.

Trifić je istakao i da mladi nisu zainteresovani, te da nisu ni previše digitalno pismeni, za šta krivi obrazovni sistem. Takođe je istakao da ni starije stanovništvo nije edukovano da koristi digitalne aplikacije.

„Čude rezultati za Gračanicu“

Urednica i novinarka Radija Kim Zorica Vorgučić istakla je da je iznenađena da je Opština Gračanica na 16 poziciji po transparentnosti i da je dobila veliki broj glasova anketiranih, s obzirom da, kako je istakla, ova opština nije transparenta, posebno kada su mediji u pitanju.

„Čude me ovi rezultati da je Opština Gračanica na 16 mestu po transparetnosti, da je toliko mnogo poena dobila po pitanju transparetnosti jer Opština Gračanica nije trasparetna, barem kada su mediji u pitanju. Dakle, oni ne pozivaju medije na događaje koje organizuju ili pozivaju samo one koji su im bliski politički. Ne odgovaraju na pitanja medija, ne daju intervuje i izjave i prosto sam začuđena odakle toliko pohvale na račun Opština Gračanica. Navešću poslednji primer, juče smo mi poslali upit Opštini Gračanica, blizu kuća u Čaglavici gradi se nekakav objekat za koji meštani tvrde da nema dozvolu Opštine za izgradnju i mi smo tražili odgovor od gradonačelnice, info službe, direktorke inspekcije, međutim nismo ga dobili. To nije prvi put da ne dobijamo odgovor na postavljena pitanja. Zaista mi je žao što nisu tu i da ovo o čemu se danas govori ili neće da čuju ili će pročitati, a neće uraditi ništa po pitanju transparetnosti“, rekla je Vorgučić.

Reagujući na komentar naše novinarke, Dijana Metuši je kazala da je prema zakonu o dostupnosti informacija opština Gračanica dužna da odgovori, te da u slučaju da odgovor izostane može biti novčano kažnjena.

„To što opština ne odgovara kada tražimo neke javne informacije, prema zakonu o pristupu javnim informacijama svaka institucija mora da odgovori u roku od sedam dana na zahtev za pristup tom dokumentu i ako ne dobijete odgovor za sedam dana onda imate dve nedelje roka da se žalite Agenciji za informacije i privatnost i ako ne dobijete informacije ili ako opština ne da tražene informacije onda se opština kažnjava do 30.000 evra za zadržavanje i tajnovitost neke informacije. Jedini način da ih naterate su možda oni najoštriji načini“, kazala je Metuši iz KDI-a.

Vladan Trifić je istakao da praksa pokazuje da se oni koji su na vlasti nažalost ne odgovaraju nikome, niti smatraju da su dužni da pruže potrebne inforamacije.

„Nažalost u našem sistemu i načinu razmišljanja jednom kada neko dobije tzv. `državni posao`, dakle radi u Opštini, Ministarstvu ili u Vladi, može da radi šta god hoće osim ako ne ukrade neku ogromnu sumu novca neće biti odgovoran ni za šta, utvari. Neće otići u zatvor, da li ste čuli da je neki službenik otišao u zatvor zato što je imao težu povredu radnih dužnosti, da nije odradio nešto ili ako je napravio neku veliku grešku da je za to odgovarao, nije. Da li ste čuli da je neko prekršajno odgovarao za tako nešto? Takvi slučajevi se mogu meriti u promilima, dok god neko ne bude odgovoran za grešku koju je napravio ili za nečinjenje, neizvršavanje svojih dužnosti mi ćemo živeti u ovakvom svetu i novinari će se boriti za informaciju koja im s pravom pripada, mi iz civilnog sektora ćemo čekati večno na dokumente koje tražimo od raznih opštinskih službenika, da vidimo kako je trošen budžet, zašto je taj projekat pretplaćen i tako to. To će uvek biti tako“, naglašava Trifić.

Konferenciju pod nazivom „Poboljšanje transparentnosti i vladavine zakona u zajednicama sa većinski srpskim stanovništvom“ organizovale su nevladine organizacije „Aktiv“ i Centar za zastupanje demokratske kulture (ACDC), a održana je u Hotelu Ulpiana u Gračanici.

Izvor :
Kim