Posmatrači EU: Lokalni izbori na Kosovu dobro organizovani, na severu bilo problema

Lokalni izbori na Kosovu bili su dobro organizovani – osnovne slobode su poštovane i biračima je pruženo pravo da slobodno biraju, osim u opštinama sa srpskom većinom gde je konkurencija bila ograničena, ocenila je u svom završnom izveštaju Izborna posmatračka misija Evropske unije.

Predstavljajući finalni izveštaj o nadledanju izbornog procesa oktobra i novembra prošle godine, šef Izborne posmatračke misije Evropske unije Lukas Mandl rekao je da su prošlogodišnji izbori dobro organizovani, ali da je na severu Kosova, tokom izbornog procesa, bilo određnih problema.

Osnovne slobode su poštovane i biračima je ponuđena prava prilika da glasaju, sa izuzetkom opština na severu gde je konkurencija bila ograničena. Posmatrači EU su izuzetno pozitivno ocenili glasanje u dva kruga 17. oktobra i 14. novembra“, rekao je Lukas Mandl.

Zvaničnik posmatračke misije upozorio je na, kako se izrazio, nastavak neodgovornosti kada je reč o transparentnosti finansiranja stranačkih i kandidatskih kampanja.

Od Skupštine Kosova se traži da svake godine organizuje finansijske revizije svih političkih subjekata. U praksi, revizije izostaju i one se rade sa višegodišnjim zakašnjenjem i to samo sa parlamentarnim strankama, čime se onemogućava smislena provera stranačkih finansija i blagovremeno sprovođenje kazni„, istakao je Mandl.

Evropski posmatrači uputili su kosovskim institucijama ukupno 23 preporuke za unapređenje izbornog procesa – jedna od njih odnosi se na glasačke listiće.

Veliki broj nevažećih glasačkih lističa govori o nedovoljnim aktivnostima u informisanju glasača. Predlažemo da se glasački listići redizajniraju, kako bi glasači bili bolje usmeravani“, ukazao je predstavnik misije koja je nadzirala lokalne izbore na Kosovu.

Posmatrači EU ukazali su i na to da izborno zakonodavstvo nije menjano više od deset godina.

Ne postoji nikakva odredba o vođenju kampanje na društvenim mrežama, širenje predizbornih reklama na internet platformama ostaje u velikoj meri neregulisano. Preporučujemo da se izborne reklame na onlajn platformama uređuju zakonom, kao i da se postojeća pravila šire i na digitalnu sferu“, naveo je šef Mandl.

Izborna posmatračka misija Evropske unije zahteva i da se način registracije građana van Kosova modernizuje i da politički subjekti treba da imaju unutrašnju politiku koja promoviše veće učešće žena u politici. Lokalne izbore na Kosovu koji su održani u dva kruga 17. oktobra i 14. novembra prošle godine Izborna posmatračka misija Evropske unije pratila je sa oko 100 posmatrača na terenu.

Izvor :
Glas Amerike