“Poslednjih 10 godina na teritoriji opštine Gračanica nije zaposlena ni jedna osoba sa invaliditetom“

Problemi osoba sa invaliditetom na teritoriji opštine Gračanica iz godine u godinu su isti, a  od strane institucija imaju jako malo ili nimalo podrške i razumevanja, rekao je za Medija centar Čaglavica predsednik Saveza osoba sa invaliditetom u opštini Gračanica Dragan Josifović. U prilog tome prema njegovim rečima govori i činjenica da u poslednjih desetak godina na teritoriji ove loklane samouprave nije zaposlena nijedna osoba sa invaliditetom, iako je to po zakonu obaveza i privatnih i javnih ustanova.

Nepoštovanje Zakona o zapošljavanju osoba sa invaliditetom, neadekvatno obrazovanje i pravo na zdravstvenu negu glavni su problemiosoba sa invaliditetom na teritoriji opštine Gračanica, naveo je Josifović.

On  dodaje da poslednjih godina nije mnogo urađeno kad je unapređenje položaja osoba sa invaliditetom na teritoriji opštine Gračanica, posebno kad je u pitanju infrastruktura.

„Uzeću primer devojke sa invaliditetom, pogotovo sa fizičkim invaliditetom – kako doći do ginekološke ordinacije koja nije pristupačna, do zubne ordinacije koja nije pristupačna, do fizikalne terapije koja nije pristupačna…Nemamo recimo ni jedan servis podrške koji je funkcionisan. A servisi podrške su lična asistencija, personalna asistencija, fizikalna terapija u kućnim uslovima, geronto domaćice, pomoć u kući, socijalne službe koje bi trebalo da rade sa određenim grupama, razne radionice, dnevni boravci,  itd.. Postoji hiljade tih servisa podrške koji ne postoje kod nas, ni pri srpskom, niti kosovskom sistemu“, kaže Josifović.

Prema podacima Saveza osoba sa ivaliditetom na teritoriji opštine Gračanica postoje 752 osobe sa ivaliditetom, od toga je oko 40 dece. Kad su deca sa invaliditetom u pitanju Josifović navodi da je jedan od glavnih problema neadekvatno obrazovanje, što kasnije za posledicu ima, kako kaže, i probleme prilikom zapošljavanja.

„Uzimajući u obzir kategorije osobe sa invaliditetom i uzrast susrećemo se sa različitim problemima, reicimo  imamo problem kad je upis u obdanište, predškolsko i u školi u pitnanju. Naime, po zakonu bi trebalo da se obezbede lični asistetni za decu sa invaliditetom kao i pedagoški asistenti. Međutim to kod nas u praksi nije sprovedeno. Omladina ima problem sa završavanjem srednje škole, fakulteta jer ne postoji ni jedna obrazovna ustanova koji im obezbeđuje fizički pristup. Onda ni škole nemaju adekvatne usluge za njih u smislu da nema rada jedan na jedan sa decom, nema organizovanog prevoza za decu sa iinvaliditetom koji se slabo kreću ili uopšte ne kreću. To sve ima i svoje posledice. Znate, čim se osobe sa invadlitetom ne školuju adekvatno ne mogu ni da se zaposle“, rekao je Josifović.

Sa svim ovim problemima sa kojima se osobe sa invaliditetom suočavaju Josifović kaže da je upoznao rukovodstvo opštine Gračanica i to ne jednom, nego kako kaže više puta. Konkretni rezultati godinama izostaju. Poručuje da je potrebna solidarnost  i angažovanje institucija u zaštiti i unapređenju prava tih osoba kako bi došlo do poboljšanja kaliteta njihovih života.

„Od svih problema sa kojima se suočavamo, urađeno je jedino obeležavanje parkinga za osobe sa invaliditeotm  prošle godine. Međutim danas se već ne vidi, kvalitet farbe je toliko loš da se ta parking mesta više i ne vide“.

Podseća i da je i po srpskom i kosovskom zakonu svakom poslodavcu obaveza da na 50 radnika uposli jednu osobu sa invaliditetom, to se međutim ne poštuje ni u privatnom niti u javnom sektoru. Dodaje i da nema saznanja da se poslednjih 10 godina na teritoriji opštine Gračanica zaposlila makar jedna osoba sa invaliditetom.

„Mi apsolutno nemamo nikakvih podataka da je iko od osoba sa invaliditetom zaposlen  zadnjih nekoliko godina iako smo instistirali i tražili od institcuija i ustanova koje su imali konkurse“, kaže Josifović.

Predsedavajuća Odbora za osobe sa posebnim potrebama pri Opštini Gračanica Sonja Ilić Odalović rekla je da se ovaj odbor redovno sastaje i diskutuje i problemima i potrebama osoba sa invaliditetom. Međutim, za vidljivije i konkretnije rezultate glavni problem je kako kaže nedostatak finansijske podrške.

„Nedovoljno sredstava je naš glavni problem. Imamo puno ideja i jasnih ciljeva ka kojima se polako krećemo. Sve bi to išlo mnogo brže sa raspoloživom finansijskom podrškom“ , kaze Ilić Odalović.

Ilić Odalović dodaje da je pred ovim Odborom još mnogo izazova, a kad su dostignuća u pitanju ponosna je, kaže, što je Opština Gračanica prošle godine po prvi put obeležila parking mesta za osobe sa invaliditetom ispred pojedinih javnih ustanova u Gračanici.

„Jedna mala stvar na koju sam ponosna je da smo uspeli da po prvi put obeležimo parking mesta za osobe sa invaliditetom. Dosta radimo i na podizanju svesti građana. Nadam se da ćemo sve prepreke prevazići i da ćemo uspeti da, ne samo pomerimo sa mrtve taćke, vec i rešimo puno toga što nam je i obaveza“, rekla je ona.

Procenjuje se da na Kosovu oko 10 odsto stanovništva ima neku vrstu invaliditeta. Vlada Kosova je prethodnu, 2022. godinu, proglasila godinom osoba sa invaliditetom. Takođe kosovska vlada obećala je tada da će uložii napore da institucije, resorna ministarstva i druge vladine strukture tokom 2022. godine rade na svim specifičnostima u obrazovanju, zdravstvu, socijalnoj zaštiti, zapošljavanju, pristupu i prevenciji diskriminacije za ovu kategoriju društva. 

Izvor :
Medija centar Čaglavica