Poplave na Kosovu sve učestalije

Zagađenje, kao i velike suše su opasnosti za životnu sredinu na Kosovu, a očigledne klimatske promene štetno utiču na vodu i proizvodnju hrane. Međutim, poplave su poslednjih godina sve učestalije, što predstavlja povod za ozbiljnu zabrinutost, rečeno je na okruglom stolu pod nazivom „Migracije, životna sredina i klimatske promene“ koji je održan u Prištini.

opštinske mehanizme koji traže pomoć, treba im priteći. Treba da se radi na kanalima i potocima, jer će potoci uništavati kuće i porodična gazdinstva u koje su ljudi uložili višegodišnji trud“, kazao je gradonačelnik Vitine.

Predstavnik opštine Suva Reka Enver Šabani je dodao da se i građani ove lokalne samouprave poslednjih godina suočavaju sa poplavama.

„Prve poplave smo imali za vreme visokih temperatura, to se dogodilo 15. i 16. avgusta 2018. godine. Materijalna šteta je iznosila 6.6 miliona evra. Imali smo poplavu u selu Pećane i kompletno su uništeni put, kanalizacija i vodovod. Juna i maja 2020. godine je bilo velikih šteta u poljoprivredi. Nakon poplava u opštini Suva Reka smo imali i problema sa vetrom, ali to je bilo manje štetno. Dobili smo 1.1 milion evra za nadoknadu štete u domaćinstvu“, naveo je on.

Jedna od tema ovog okruglog stola je bila i migracija stanovništva. Prema statistici koja je predstavljena u Prištini, iseljeno je 40.5 miliona ljudi iz 149 država. Građani uglavnom migriraju unutar svojih zemalja, pa se tako i najveći broj građana Kosova selio iz jedne u drugu opštinu.

Okrugli sto „Migracije, životna sredina i klimatske promene“ organizovala je Međunarodna organizacija za migracije (IOM).

Detalj sa okruglog stola ’’Migracije, životna sredina i klimatske promene’’ koji je održan u Prištini (Foto Kim)
Izvor :
Kim