Peć: Konferencija o dostignućima projekta za bolju vladavinu prava

U cilju promocije projekta „Jačanje veza između civilnog društva i javnih institucija za promociju vladavine prava na Kosovu“, predstavnici NVO Human i njihovi partneri predstavili su danas u Peći dosadašnja dostignuća ovog projekta.

Izvršni direktor NVO Human Samir Zajmi, govorio je o aktivnostima projekta i njegovim dostignućima.

“Dostignuća su ta da smo postigli sve što smo planirali u okviru ovog projekta, podizanje svesti populacije o negativim fenomenima u društvu, to radimo zajedno sa svim našim partnerima i zahvaljujemo im se na saradnji“, kaže Samir.

Prisutnima se obratio i predstavnik američke ambasade u Prištini koji je rekao da je ovo veliki korak za mlade.

“Ovo je vrsta stvari koje zaista doprinose tome. To je proces koji se korak po korak ne dešava preko noći, ne dešava se odjednom, tako da su te njihove aktivnosti poput ove i učešće ovih novih ljudi koji diplomiraju, dolazak u profesiju, napreduju kroz dobro novinarstvo, ljudi poput vas koji pomažu da se ponovo skrene pažnja na ova pitanja. Pojedinačni građani su voljni da se uključe, to je ono što će zaista napraviti razliku”, kaže predstavnik američke ambasade.

Na konferenciji su pored prisustva predstavnika NVO i medija, prisustvovali i predstavnici Osonovnog javnog tužilaštva i suda, jedinice policije za zajednice.

“Mi kao tužilaštvo ćemo da radimo na ostvarivanju ciljeva sa NVO Human. Imali smo i saradnju i sa koordinacionom grupom koja se bavi pitanjima korupcije. Mi smo dali svoje sugestije za projekat. Nastavićemo da podržavamo ove projekte. Što se tice podizanja svesti gradjana za saradnju sa tužilaštvom i da bi se borili protiv korupcije”, rekao je Dorijan Juniku, tužilac u osnovnom javnom tužilaštvu u Peći.

“Teme koje su tretirane tokom ovih 19 meseci su teme iz zajednica. To su one teme koje su ugrožavale normalan zivot gradjana. Mi ostajemo posvećeni sa ostalim institucijama da doprinesemo na poboljšanju bezbednosti i ostalih pitanja kako bi gradjani mogli da žive normalno”, rekao je Avnija Selmanaj, komandir jedinice za zajednice u Policiji Kosova.

Na konferenciji su govorili brojni predstavnici medija, civilnog društva, stažisti i predstavnik univerziteta Hadži Zeka iz Peći.

Podeljeni su certifikati za trideset studenata prava koji su tokom

Izvor :
Radio Goraždevac