Opština Gračanica: Preduzimaju se preventivne mere protiv poplava

Ekipa za vanredne situacije odeljenja Javnih službi opštine Gračanica pokrenula je akciju uklanjanja nagomilavanja rudničkih ostataka koji se zadnjih meseci nanose u blizini Starog Badovca i preduzela preventivne mere radi zaštite životne okoline a pre svega od plavljenja dela Gračanice, saopšteno je na sajtu Opštine.

Kako se navodi, ustanovljeno je da se novo nagomilavanje rudnih ostataka vrši u blizini regionalnog puta Priština – Gnjilane, jame rudnika Ajvalija, a pored same brane Gračaničkog jezera. Novi otpad koji se baca iz rudnika u Кišnici dospeo je u rečno korito čijim je zakrčenjem i izlivanjem poplavljen lokalni put koji vodi do pumpne stanice Vodovoda.

Nakon prijave radnika Regonalnog Vodovoda da zbog poplave na lokalnom putu ne mogu da stignu do svojih radnih mesta Ekipa za vanredne situacije odeljenja Javnih službi opštine Gračanica izašla je na lice mesta i utvrdila činjenično stanje nakon čega je problem adresiran na Agenciju za vanredne situacije i rudnika Кišnica čiji su predstavnici takođe izašli na teren.

Nagomilavanje nove jalovišne mase u Starom Badovcu u blizini brane Gračaničkog jezera predstavlja, prema rečima direktora odeljenja Javnih službi, veliku opasnost za meštane Gračanice.

„Preduzeli smo preventivne mere na mestu gde je jalovišna ruda dospela nesavesnim bacanjem ostataka iz rudnika Кišnica što je dovelo do plavljenja lokalnog puta. Ovo predstavlja veliku opasnost ne samo za životnu sredinu, reku Gračanku već i za bezbednost našeg stanovništva jer je već došlo do stvaranja  veštačkoj jezera. Novim većim kišnim padavinama nagomilavanje i sprečavanja njenog daljeg protoka kroz reku može doći do naglog oticanja čime veći deo Gračanice može biti poplavljen“, kazao je Trajković.

Ekipa za vanredne situacije opštine Gračanica u saradnji sa Javno komulanim preduzećem „Ekologija“ dopremila je danas vreće sa paskom kako bi se usled najavljenih novih padavina sprečile poplave koje mogu imati velike posledice po meštane većeg dela Gračanice.

Jalovina Rudarsko-metalurškog i hemijskog kombinata Trepča iz rudnika Кišnica nedaleko od Gračanice prostire se na površini od oko 40 hektara. Ona je višedecenijski i najozbiljniji ekološki problem jer konstantno degradira životnu sredinu zagađujući vodotokove, vazduh i okolno obradivo zemljište. Takođe se nalazi na samo jedan kilometar od akumulacionog jezera.

Izvor :
Naša Gračanica, Kim