OEBS predstavio izveštaj „Zaštita kulturnog nasleđa na Kosovu“

Od januara 2014. godine do decembra 2020. zabeležen je porast incidenata na kulturnom nasleđu i verskim lokalitetima, navodi se u izveštaju “Zaštita kulturnog nasleđa na Kosovu” koji je danas predstavila Misija OEBS-a na Kosovu. Tokom 2014. godine bilo je prijavljeno šest slučajeva, dok je tokom 2020. bilo 47. U ovom periodu ukupan broj prijavljenih slučajeva je 247 od kojih se 112 odnosi na krađu novca ili imovine. Krađe umetničkih predmeta i predmeta povezanih sa nasleđem prijavljene su u 17 slučajeva.

Šef Misije OEBS-a na Kosovu Majkl Davenport naveo je da je prioritet ove misije da pomogne u identifikovanji i zaštiti kulturnog nasleđa na Kosovu i dodao da očuvanje kulturnog nasleđa predstavlja zajedničku odgovornost.

“Misija OEBS-a prisutna je u svakom delu Kosova i na svakodnevnoj osnovi podržava različite aktere kada je reč o njihovom radu na očuvanju, praćenju dešavanja, a nekada daje i rana upozorenja kada je reč o potencijalnim pitanjima kako mi nakon toga moglo na isto da se odgovori na odgovarajući, prikladan i blagovremen način. Kulturno nasleđe je tu za dobrobit svih zajednica i svih nas kolektivno”, rekao je Davenport.

Ministar kulture, omladine i sporta Hajrula Čeku rekao je da su Vlada Kosova i ministarstvo posvećeni da kulturno nasleđe stave u središte principa suživota, međusobnog poštovanja i razvoja demokratskog društva.

“Zaštita kulturnog nasleđa predstavlja jedan od programskih prioriteta Vlade Republike Kosova. Ministarstvo kulture, omladine i sporta u kontinuitetu radi na poboljšanju institucionalnih mehanizama kao način da se transformišu umetnost, kultura i kulturno nasleđe i da isti pruže glavni doprinos u ekonomskom i socijalnom blagostanju svih naših građana bez razlike. Kosovo ima inzvanredno kulturno bogastvo koje predstavlja univerzalnu vrednost i predstvalja ključ za društvenu interakciju i prevazilaženju razlika između zajednica koje žive na Kosovu”, rekao je Čeku.

Predsedavajuća Odbora Kosovskog saveta za kulturno nasleđe Zanita Haljimi istakla je da kako bi unapredili zaštitu kulturnog nasleđa Kosovski savet za kulturno nasleđe sarađuje sa svim institucijama na domaćem i međunarodnom nivou koji deluju na Kosovu.

“Zaštita nije dovoljna. Moramo imati i plan upravljanja konkretnim objektima zbog čega zajedno sa ministarstvom u nekim od planova upravljanja i Kosovski savet za kulturno nasleđe ima svoju ulogu, a ovde moramo istaći i pominjanje tog duhovnog nasleđa koje se ne može odvojiti od materijalnog nasleđa već se moraju sagledati u međusobnoj sprezi”, rekla je Haljimi.

Izveštaj pod nazivom “Zaštita kulturnog nasleđa na Kosovu” nastavak je izveštaja Misije OEBS-a na Kosovu iz 2014. godine “Izazovi u zaštiti nepokretnih kulturnih dobara na Kosovu”.

Izvor :
Medija centar Čaglavica