Odluka o povećanju cene struje do 20. februara

Upravni odbor Regulatorne kancelarije za energetiku (RKE) je odobrio maksimalne prihode za KEDS i KESCO, pa se na narednom sastanku očekuje donošenje odluke o pitanju novih tarifa za električnu energiju.

Posle sastanka na kome su razmotreni maksimalno dozvoljeni prihodi za KOSTT, KEDS i KESCO, predsednik Upravnog odbora RKE Imer Fejzulahu je naveo da su prošlog meseca primećene suštinske promene u prognozama koje su naveli u januaru, kada su objavili konsultativni izveštaj sa predlogom za povećanje cene struje.

„Suštinska razlika je u tome što smo uzeli u obzir tekuće troškove u januaru radi obaveštavanja javnosti. Sada imamo veliku razliku između prognoziranih i realno ostvarenih troškova za taj mesec, oni su veći od onih koje smo predvideli u konsultativnom izveštaju. Međutim, imali smo i neke druge komponente koje su bile mnogo niže nego što smo predvideli u istom izveštaju“, rekao je on.

Da bi odluka stupila na snagu 1. februara, predsednik Uparvnog odbora RKE je dodao da pokušavaju da odluku o poskupljenju donesu pre 20. februara, pri čemu nije isključio mogućnost da sastanak o povećanju cena bude održan do kraja ove nedelje.

„Trudimo se da se to desi ranije, pre 20. februara. To je vanredno razmatranje, trudimo se da što pre završimo proces, s obzirom da imamo dodatni trošak u sistemu. Zato moramo da donesemo odluku da ove troškove što pre pokriju potrošači, u ovom slučaju i državna subvencija, koja je opredeljena na prošlom sastanku“, rekao je Fejzulahu.

Odbor RKE je na današnjem sastanku odobrio 179,56 miliona evra prihoda za KEDS i 347 miliona evra za KESCO. Ovim su prihodi smanjeni za oko 100 miliona evra, jer će ta sredstva subvencionisati Vlada Kosova zbog rasta cena energenata na međunarodnom tržištu. Za Operatora prenosnog sistema i tržišta (KOSTT) odobreno je 38,84 miliona evra.

Izvor :
Kosova Press, Kim