Site icon Medija centar

Od 2017. do 2022. godine Ministarstvo za zajednice i povratak ugovorilo izgradnju kuća za više od 800 hiljada evra skuplje od tržišnih cena

Izgradnja kuća za povratnike koštala je Ministarstvo za zajednice i povratak 800 hiljada evra više. Neispitivanje tržišnih cena, nedoslednosti u planovima izgradnje, kašnjenja u izvršenju ugovora bili su neki od prekršaja koje je generalni revizor utvrdio tokom istrage dva ugovora za izgradnju 183 kuće u periodu 2017-2022.  

Vlada Kosova je za pet godina potrošila 8,2 miliona evra na izgradnju kuća za povratnike. U ovom periodu potpisana su dva trogodišnja ugovora za izgradnju ovih kuća, a prvim ugovorom planirana je izgradnja 157 kuća.

U međuvremenu, sa drugim je planirano da se izgradi 26 kuća za period od dve i po godine, piše Gazeta Ekspres.

Međutim, generalni revizor je otkrio neke nepravilnosti tokom revizije ovih ugovora.

U početku, prema revizoru, Ministarstvo za zajednice i povratak je započelo procedure nabavke bez istraživanja korisnika i njihovog boravišnog statusa. Nedostajala je i cena po kojoj se očekivalo da se kuće grade.

U izveštaju revizora se ističe da ovo ministarstvo nije bilo ekonomično u ugovaranju izgradnje kuća.

„Zaključak revizije je da Ministarstvo za zajednice i povratak nije bilo ekonomično u ugovaranju izgradnje kuća. Nedostaci su bili evidentni iz faze procene i opravdanosti potreba i istraživanja tržišnih cena. Ministarstvo je započelo procedure nabavke bez tačnih podataka o korisnicima i njihovom boravišnom statusu. Takva praksa je ponovljena i u drugom ugovoru uprkos problemima nastalim u prvom ugovoru. Ministarstvo je ugovorilo izgradnju kuća za 832.033 evra skuplje od tržišnih “, navodi se u izveštaju revizora.

Prema revizoru, bilo je i nepravilnosti u građevinskim planovima i pozicijama. Tako je bilo kuća koje su izgrađene van planiranog plana.

„Neusaglašenost građevinskih planova i ugovorenih i realizovanih pozicija. Ministarstvo je gradilo kuće van plana definisanog u glavnom projektu, a gradilo je i kuće koje očigledno imaju druge specifikacije. Takve konstrukcije bez odobrenja projektanta rizikuju da kuće ne budu izgrađene po standardima i potencijalno ne budu odgovarajućeg kvaliteta. Postojale su značajne razlike između pozicija ugovorenih za izgradnju kuća i pozicija koje su stvarno korišćene tokom izgradnje kuće. Ova neusklađenost pokazuje nedostatak efikasnih mehanizama upravljanja projektima i kontrole i dovodi u pitanje tačnost prvobitnog planiranja Ministarstva“, navodi se između ostalog u izveštaju.

Došlo je do kašnjenja u ispunjavanju drugog ugovora o izgradnji kuća.

„Revizija pokazuje da je napredak Ministarstva u ispunjavanju drugog ugovora za izgradnju kuća bio znatno sporiji od planiranog. Ovim ugovorom je bilo planirano da se u roku od tri godine izgradi 150 kuća, dok je samo 26 kuća izgrađeno za 29 meseci. Ovaj spori tempo izgradnje ukazuje na potencijalnu neefikasnost u upravljanju projektom, alokaciji resursa ili drugim operativnim aspektima. Za prvi ugovor planirano je da se izgradi 150 kuća, dok je 157 izgrađeno u trogodišnjem periodu“, navodi glavni revizor.

Revizor je utvrdio i povredu u ceni sa kojom su ugovorena dva ugovora o izgradnji kuća povratnika.

Materijali su navodno plaćeni znatno više od tržišne cene.

„Ministarstvo je ugovorilo izgradnju kuća za 4,4 miliona evra za prvi ugovor i 3,8 miliona evra za drugi ugovor. Međutim, da je Ministarstvo uključilo samo one pozicije koje su stvarno korišćene, moglo bi da ih ugovori za 2,4 miliona evra i 2,1 milion evra. Štaviše, neiskorišćene pozicije su imale znatno niže cene, uprkos tome što su služile istoj nameni (npr. izolacioni materijali, vrata i prozori). Ministarstvo je ugovorilo 41 vrstu vrata, dok su u izgradnji korišćena samo četiri, čije su cene skoro 31 puta veće od cene ostalih pozicija vrata. Najniža ugovorena cena za vrata bila je 6,5 evra/m2, dok su vrata plaćena po najvišoj ceni 198,5 evra/kom. Što se tiče prozora, ugovoreno je 35 vrsta, a korišćena su samo dva, koji takođe imaju skoro 10 puta veću cenu od najniže cene jedne vrste ugovorenih prozora. Najniža ugovorena cena prozora bila je 10,01 evra po komadu, dok je najviša cena isporučenog prozora bila 98,5 evra po komadu“, navodi se u izveštaju.

Kao rezultat gore navedenih pitanja, revizija konstatuje da nije postignuta ukupna efikasnost Ministarstva u izgradnji kuća za povratnike jer nisu postignuti optimalni rezultati. Kombinacija vanplanskih gradnja po glavnim projektima, nedoslednosti u pozicijama, plaćanja nezavršenih radova i spor napredak u realizaciji drugog ugovora su među glavnim nalazima koji su doprineli da Ministarstvo ne obezbedi adekvatan smeštaj za povratnike.

Exit mobile version