Obeležavanje Međunarodnog dana zaštite životne sredine u Gračanici