Novo Brdo – kulturne znamenitosti i turistički potencijali

Novo Brdo je jedna od deset opština sa većinski srpskim stanovništvom na Kosovu. U filmu
su predstavljeni najatraktivniji turistički potencijali i kulturno istorijske znamenitosti kojima ova lokalna samouprava obiluje. U filmu su takođe predstavljeni i problemi koji utiču na razvoj turizma u ovoj opštini.

Izvor :
Medija centar Čaglavica