Nezakonita razmena zemlje u Čaglavici?

Kosovska Skupština opštine (SO) Priština je donela nezakonitu odluku da razmeni opštinsku imovinu u katastarskoj oblasti u Čaglavici sa imovinom dva fizička lica u katastarskom području Zlatara, saopšteno je iz Kosovskog instituta za pravosuđe (Instituti i Kosovës për Drejtësi, IKD). Prema njihovim navodima, toj odluci je prethodio predlog predsednika opštine Priština.

Iz ove NVO tvrde da je odluka doneta bez sprovođenja javnih konsultacija i ispunjavanja zakonskih pretpostavki, te da se u njoj ne pojašnjava šta je tačno interes opštine da imovinu u katastarskoj oblasti u Čaglavici ustupi drugom licu, a prihvati imovinu u katastarskoj oblasti u Zlataru na kojoj je zabranjena gradnja. U tekstu se, međutim, ne preciziraju tačne lokacije spornih parcela, ali se navodi da se menja 8 hektara zemlje u zoni Zlatara za 20 hektara u zoni Čaglavice.

Koha piše da će “granicom dela imovine koju su dobila dva privrednika” proći put („Spoljni prsten Prištine”), a da se sa druge strane graniči sa parcelom predviđenom za Predsedništvo Kosova, kao i sa parcelama namenjenim izgradnji bolnica, dečjih domova i javnih ustanova.

Prema pisanju istog medija, predsednik opštine Priština je pre četiri godine javno izjavio da je angažovan kao arhitekta na izgradnji u naselju na katastarskom području sela Zlatare, nedaleko od Badovačkog jezera, a na imanju čiji su akcionari biznismeni Rahman Haradini i Šaban Kondžulji. Iz IKD-a dodaju da je 2020. godine Ljumir Abdidžiku, kao ministar u prvoj vladi Aljbina Kurtija, poništio odluke kojima je dozvoljena gradnja na toj lokaciji. Istu imovinu biznismena Haradinija i Kondžuljija, koja je ostala neiskorišćena, Opština Priština je sada zamenila za imovinu u Čaglavici.

Dodaje se da predsednik opštine Priština nije razjasnio okolnosti u vezi sa sukobom interesa u ovoj situaciji, budući da je odluka Skupštine opštine doneta na osnovu njegovog predloga.

Zakon br. 06/L-092 o upotrebi i razmeni opštinske nepokretne imovine u članu 24 definiše uslove za zamenu opštinske nepokretne imovine. Njime je utvrđeno da se imovina može zameniti samo radi ostvarivanja javnog interesa, a to u ovom konkretnom slučaju nije pojašnjeno, pa ostaje nejasno kako se realizacija regulacionog plana „Nova Priština – zona centar“ može smatrati javnim interesom, a da se upravo ova imovina daje u zamenu za imovinu koja nema nikakve veze sa pomenutim delom opštine.

Iz IKD-a podsećaju da je predsednik opštine dužan da unapred dostavi zvaničan izveštaj o proceni da ne postoji druga imovina opštine pogodna za ovu namenu. Ni izveštaj, ni pojašnjenja nisu deo sporne odluke SO Priština o razmeni zemlje.

U saopštenju se navodi i da je Ministarstvo za lokalnu samoupravu potvrdilo ovu odluku, iako treba da štiti zakonitost, postupajući u okviru ovlašćenja koja ima po Zakonu o lokalnoj samoupravi da ne potvrđuje odluke koje su mu suprotne.

Iz IKD-a je upućen poziv gradonačelniku i SO Priština da “zaustave nezakonitu praksu razmene imovine bez sprovođenja javnih konsultacija i bez poštovanja zakonskih odredbi” i saopšteno da su “razmotrili sve pravne puteve za osporavanje ove odluke pred sudom i drugim institucijama za sprovođenje zakona”.

Izvor :
Kim