Nastavnici štrajkači na Kosovu nisu dobili plate

Predsednik Ujedinjenog sindikata obrazovanja, nauke i kulture Rahman Jašaraj rekao je za Radio Slobodna Evropa da su zaposleni u javnom sektoru, koji su bili u štrajku, dobili platu za septembar, ali da to nije slučaj i sa prosvetnim radnicima.

„Nije u redu da se pravi takva podela i ako do 5. oktobra plate ne budu isplaćene, imaćemo napetu situaciju“, rekao je on.

Alji Gaši (Ali Gashi), predsednik Sindikata radnika u javnom sektoru je za RSE potvrdio da su dobili plate.

S druge strane, iz Vlade Kosova navode da je mesečna zarada isplaćena samo onim radnicima koji su išli na posao.

„Za septembar mesec izvršena je isplata u javnom sektoru za službenike koji su išli na posao i obavljali svoje poslove i obaveze. Mesečna zarada je naknada za rad. U slučaju štrajka to pitanje je regulisano Zakonom“, rekao je Prparim Krueziu, portparol Vlade Kosova.

U Zakonu o štrajku na Kosova piše da „sindikalne organizacije, odnosno polovina zaposlenih u određenoj radničkoj organizaciji, ima pravo da organizuje štrajkove, radi zaštite svojih ekonomskih, društvenih i profesionalnih interesa“ .

Član 18. Zakona o štrajku kaže da poslodavci nisu u obavezi da isplate radnike za vreme koje provedu u štrajku. Prema istom zakonu, poslodavac ne sme da prekine radni odnos onome ko štrajkuje.

Međutim, iz Vlade Kosova nisu odgovorili na dodatno pitanje da li plate nisu date samo prosvetnim radnicima.

Iz Ministarstva prosvete su naveli da su Ministarstvu finansija prosledili podatke radnika, koji su radili i tokom štrajka ali napominju da „lokalne samouprave dužne da proslede tačne informacije”.

Štrajk radnika u javnom sektoru na Kosovu obustavljen je do januara 2023. godine, saopšteno je tokom vikenda iz Unije samostalnih sindikata Kosova.

Tako je oko 300.000 đaka 3. oktobra krenulo u školu sa mesec dana zakašnjenja.

Radnici iz javnog sektora, koji su bili u štrajku od 25. avgusta, od Vlade Kosova su tražili da se za radnike iz javnog sektora izdvaja dodatnih 100 eura, sve dok na snagu ne stupi Nacrt zakona o platama, koji predviđa povećanje.

Nacrt zakona o platama je u proceduri javnih konsultacija, koja će trajati do 6.oktobra. Potom ovaj zakon treba da usvoji Vlada i Skupština, nakon čega se objavljuje u Službenom glasniku.

Zakon stupa na snagu osam meseci od dana objavljivanja u Službenom glasniku.

Izvor :
Radio Slobodna Evropa