Ljiljana Šubarić: Netačna su tumačenja da smo dali 17 hektara za 18 ari. Dobijamo 18 ari, za oko tri hektara. Strateški se borimo za interes srpskog naroda

Povodom Odluke Skupštine opštine Gračanica o razmeni opštinske nepokretne imovine između Opštine Gračanica i Redže Šoši gradonačelnica Gračanice Ljiljana Šubarić oglasila se saopštenjem za javnost u kojem negira da je Opština Gračanica izvršila zamenu 17 hektara opštinskog zemljišta za 18 ari privatnog zemljišta i ističe da to još uvek nije završen posao, jer je potrebno da druge nadležne institucije utvrde koliko će Šoši tačno dobiti u zamenu za oko 18 ari.

Gradonačelnica Gračanice ističe da je “istina da se Opština Gračanica dugoročno i strateški bori da zaštiti interes srpskog naroda u Gračanici”, ne navodeći šta je u ovom slučaju interes srpskog naroda.

Gradonačelnica navodi i da prema “procenama stručnih službi” Šoši neće dobiti više od 1/6 od oko 17 hektara, ali ne navodi koje su to “stručne službe” procenile da će Šošiju biti dato “oko tri”, a ne 17 hektara.

Medija centar u celosti prenosi saopštenje gradonačelnice Gračanice Ljiljane Šubarić:

“Zbog istinitog i objektivnog informisanja javnosti, ističem da su apsolutno netačna i proizvoljna tumačenja da je Opština Gračanica izvršila zamenu 17 hektara opštinskog zemljišta za 18 ari privatnog zemljišta.

Istina je da se Opština Gračanica dugoročno i strateški bori da zaštiti interes srpskog naroda u Gračanici. Nažalost, površnim i netačnim tumačenjima došlo je do uznemirenja javnosti, a istina je ostala u drugom planu.

Odlukom Skupštine opštine Gračanica od 28. septembra, opština je dobila 18 ari zemljišta u kategoriji putne infrastrukture, na kom postoji važan strateški lokalni put u okviru stambene zone.

Kao kompenzacija je vlasniku tog infrastrukturnog zemljišta ponuđen proporcionalni deo opšinskog zemljišta na obodu Gračanice, a nikako 17 hektara kako se to u medijima pogrešno navodi. Tek kada nadležne institucije – Ministarstvo lokalne samouprave, Ministarstvo poljoprivrede, a nakon svih Ministarstvo finansija izvrše procenu vrednosti oba zemljišta, utvrdiće se koji deo od 17 hektara na obodu Gračanice će biti razmenjen, a procene stručnih službi su da to neće biti više od 1/6 pomenute parcele – kamenjara.

Takođe, pomenuto zemljište koje se nalazi udaljeno do Gračaničkog jezera i kategoriše se kao zemljište treće kategorije – u realnosti predstavlja kamenjar bez struje, vode ili bilo kakve prateće infrastrukture i na njemu nije moguća nikakva gradnja naselja ili drugih objekata kojima bi se menjala etnička struktura Gračanice ili okolnih naselja kako pojedinci zlonamerno tvrde. Da na ovom delu zemljišta nije moguća nikakva gradnja svedoči i važeći Opštinski Razvojni Plan 2014-2029 da na pomenutoj Opštinskoj parceli nije planiran nikakav vid gradnje.

Dakle, da budem sasvim jasna, opština dobija 18 ari upotrebljivog i strateški važnog infrastrukturnog zemljišta koje se koristi za put, za deo neupotrebljivog zemljišta – kamenjara od oko 3 hektara na kom nije moguća nikakva gradnja.

Iz ovoga jasno proizilazi da ni na koji način nije ugrožen javni interes građana Gračanice, već naprotiv, on je sačuvan dobijanjem strateški važnog infrastrukturnog zemljišta – puta u stambenoj zoni.

Nažalost, oni kojima je politika ispred interesa građana, tako nešto niti žele niti mogu da vide i razumeju, a optužujući druge, polaze od sebe i svih zloupotreba koje su sami počinili. Opština Gračanica nastaviće da se bori i zastupa jedino interese srpskog naroda i od takve politike nikada nećemo odustati”, navodi se u saopštenju gradonačelnice Gračanice Ljiljane Šubarić.

Izvor :
Medija centar Čaglavica, Naša Gračanica