Site icon Medija centar

Kurti: Neophodna hitna reforma javne uprave

Godišnja konferencija - Kosovo pre napretka 2023    21.02.2023.

Grupa za pravne i političke studije održalala je godišnju konferenciju „Pre napretka Kosovo 2023.“ na kojoj se govorilo o neophodnosti i značaju reforme u javnoj upravi. Šef Kancelarije Evropske unije na Kosovu Tomas Sunjog izrazio je protivljenje usvajanju Zakona o platama i Zakona o javnim funkcionerima. 

Premijer Kosova Aljbin Kurti rekao je na godišnjoj konferenciji „Pre napretka Kosovo 2023.“ da je prioritet i cilj Vlade Kosova dobro funkcionisanje javne uprave i njena reforma. 

„Mi smo preuzeli teret reforme raznih sektora, uključujući javnu upravu. Faktori i uzorci koji su uticali na temeljnu reformu javne uprave varirali su tokom godina, ali su stalno naglašavali hitnost da javna uprava odgovori na razvoj vremena i društvenog konteksta. Naša javna uprava ima dovoljan kapacitet za vršenje procesa koji se tiču integracije u Evropsku uniju i to na vreme i na kvalitetan način“, rekao je Kurti.

Kurti je rekao i da su međunarodni izveštaji godinama pokazivali nedostatak profesionalizma u institucijama i da je zbog toga neophodna hitna reforma. 

„Na Kosovu imamo nedostatak kvalitetnih obuka, postoji nedostatak odgovornosti i nedostatak adekvatnog učinka, odnosno merenja adekvatnog učinka i moramo da se pozabavimo tim pitanjima i to pod hitno. Ti nedostaci utiču na poverenje građana prema javnim institucijama, zatim utiče na pružanje usluga, na reformu u drugim sektorima što je takođe važno. Društvo pokazuje potpunu političku volju da se reformiše javna uprava na Kosovu“, rekao je Kurti.

Na konferenciji je učestvovao je i Šef Kancelarije Evropske unije na Kosovu Tomas Sunjog. On je kritikovao Vladu Kosova što nije uzela u obzir komentare Evropske unije u vezi sa Zakonom o platama i Zakonom o javnim funkcionerima. 

“Reforma javne uprave je ključni stub u procesu priključivanja u Evropskoj uniji gde se građanima i preduzećima nude kvalitetne usluge. Dva zakona koja su doneta prošle godine u vezi sa zakonom o platama i zakonom o javnim funkcionerima, želim da izrazim svoje protivljenje. Ne slažemo se jer su ovi zakoni doneti po brzom postupku. Treba konsultovati više zainteresovanih strana, a to nije učinjeno. Ove konsultacije sa civilnim društvom su morale biti obavljene. Novi zakon o javnim funkcionerima vezan je za principe javne uprave. Priznajemo da postoji jaz u ovome i da se Evrospka unija više ne sleže sa načinom na koji je Vlada odabrala da revidira ove zakone, a komentare koje su dali EU i SIGMA Vlada nije uzela u obzir”, rekao je Sunjog.

Godišnju konferenciju na temu „Pre napretka Kosovo 2023.“ organizovala je Grupa za pravne i političke studije. 

Exit mobile version