Kfor: Patroliranje sa Kosovskom policijom u skladu sa operativnim okvirom predviđenim rezolucijom UN 1244

Regionalna komanda KFOR-a Zapad saopštila je da sprovodi zajedničke patrole sa Kosovskom policijom, raspoređivanje delova  multinacionalnih komponenti kinetičkog bataljona, u odgovarajućoj zoni , posvećenih direktnoj podršci Kosovske policije. Zajedničke patrolne operacije Regionalne komande Zapad nastavljaju se u zoni odgovornosti na Kosovu

“Operativna aktivnost je posvećena podršci Policijskim snagama u kontroli vozila i osoblja u tranzitu duž glavnih komunikacionih pravaca i na najfrekventnijim tačkama perifernog saobraćaja, u blizini administrativne linije prisutne u zapadnom sektoru Kosova .

Zajedničko patroliranje je rutinsko operativno oruđe usredsređeno na mandat KFOR-a, fokusirano na istrajnost da se obezbedi sloboda kretanja i bezbedno okruženje na Kosovu, u skladu sa operativnim okvirom predviđenim rezolucijom UN 1244 iz 1999. godine”, stoji u saopštenju KFOR-a.

Italijanski kontingent, posebno, zapošljava 3. eskadrilu Ruffo di Calabria iz Pijemontskog konjičkog puka (2.) armije, sastavljene u Sierra COY, i 3. četu An-Nasiriyah brigade Mornarice San Marco, formiranu u Papa COY, koji konstantno vrši zajedničke patrole sa Kosovskom policijom, kako bi otkrio bilo kakve nezakonite radnje u toku.

Izvor :
Radio Mitrovica sever