Još 300 svedoka u slučaju Tačija, Veseljija, Krasnićija i Seljimija

Specijalizovano tužilaštvo Kosova sa sedištem u Hagu ima više od 300 svedoka koji će dati svoje izajve tokom sudskog postupka u slučaju protiv bivših čelnika Oslobodilačke vojske Kosova (OVK) Hašima Tačija, Kadri Veseljija, Jakup Krasnićija, te Redžepa Seljimija.

To je saopšteno 15. februara na poslednjoj pripremnoj konferenciji za početak suđenja, uz dodatak da će biti obelodanjeno više od 40 mesta na kojima su navodno počinjeni zločini.

Tači, Veselji, Krasnići i Seljimi su obuhvaćeni istom otpužnicom, a na teret im se stavljaju ratni zločini i zločini protiv čovečnosti.

U pritvoru u Hagu se nalaze od hapšenja novembra 2020. godine i sva četvorica su se izjasnila da nisu krivi za optužbe koje im se stavljaju na teret.

Prema proceni Tužilaštva, za izvođenje svih dokaza će biti potrebno oko 600 sati, što znači da bi suđenje trajalo do kraja 2024. ili početka 2025. godine.

S druge strane, odbrana je zatražila da se sa procesom suđenja ne odugovlači u nedogled, odnosno da Specijalizovano veće skrati vreme za izvođenje dokaza od strane tužilaštva.

Nije potvrđen tačan datum početka suđenja ali je na prethodnoj konferenciji rečeno da će to biti početkom marta.

Specijalizovana veća ili Specijalni sud ima za cilj da istraži navodne zločine koje su počinili bivši pripadnici OVK nad etničkim manjinama i političkim protivnicima u periodu od januara 1998. do decembra 2000. godine.

Ove tvrdnje su prvi put pomenute u izveštaju Saveta Evrope, koji je sastavio tadašnji švajcarski senator Dik Marti. Ovaj izveštaj je, zapravo, otvorio put formiranju Specijalnog suda odlukom Skupštine Kosova 2015. godine.

U optužnici Specijalizovanog tužilaštva se navodi se da su Hašim Tači, Kadri Veselji, Jakup Krasnići i Redžep Seljimi, individualno krivično odgovorni po raznim oblicima krivične odgovornosti za krivična dela iz optužnice koja su izvršena u kontekstu oružanog sukoba nemeđunarodnog karaktera na Kosovu i koja su činila deo raširenog i sistematskog napada na lica za koja se smatralo da su protivnici OVK.

Navodi se i da su od marta 1998. do septembra 1999. bili članovi „udruženog zločinačkog poduhvata sa ciljem sticanja i vršenja kontrole nad celim Kosovom koristeći razna sredstva, uključujući zastrašivanje, zlostavljanje, nasilje i eliminaciju onih koji su ih smatrali protivnicima“.

Pored ostalog, piše da su na nekoliko lokacija širom Kosova, kao i u Kukesu i Cahanu u severnoj Albaniji, pripadnici OVK izvršili krivična dela nad stotinama civila i lica koja nisu učestvovala u neprijateljstvima.

Precizira se dalje da su se među žrtvama našli Srbi, Romi i Aškalije, civili za koje se verovalo da sarađuju sa srpskim vlastima ili da komuniciraju sa Srbima; Albanci koji su podržavali Demokratski savez Kosova ili su bili povezani sa tom partijom, kao i sa drugim strankama za koje se smatralo da su protiv OVK.

Sredinom maja 2022. je dopunjena optužnica sa navodnim zločinima u dva pritvorska centra u Suvoj Reci i pritvorskom centru u Gnjilanu, odnosno da su tu počinjeni zločini progona, zatvaranja i druga nehumana dela, nehumano postupanje, mučenje, protivzakonito ubistvo i prisilni nestanak.

Izvor :
Radio Slobodna Evropa