Izborna skupština Društva novinara Kosova i Metohije 10. juna

Izvršni odbor Društva novinara Kosova i Metohije (DNKiM) zakazao je Izbornu skupštinu i raspisao izbore za predsednika DNKiM za 10. jun ove godine. Izborna skupština biće održana u Domu kulture u Gračanici, sa početkom u 12 časova.

Na skupštini će biti predstavljen izeštaj o radu i izabran predsednik DNKiM-a.  

U skladu sa Pravilima Društva, predlozi kandidata za predsednika DNKiM-a podnose se u roku od 10 dana od dana objavljivnja odluke o raspisivanju izbora.

Kandidat za predsednika treba da ima najmanje 15 potpisa redovnih članova UNS-a sa teritorije Kosova i Metohije.

Redovni članovi UNS-a sa teritorije Kosova i Metohije imaju pravo da predlože jednog člana za predsednika DNKiM-a.

Predloženi kandidat mora da prihvati kandidaturu pisanom izjavom koja može biti data i elektronskom poštom.

Rok za prijem kandidatura, koje treba da sadrže obrazloženje, potrebne potpise redovnih članova i saglasnost kandidata je 26. maj 2023. godine.

Adresa DNKiM je Dom kulture – Gračanica (Za Društvo novinara Kosova i Metohije), a imejl izbornaskupstinadnkim2023@uns.rs.

Članovi Kandidacione komisije su: Jelena Marković, Aleksandra Nićić i Milena Maksimović.

U prilogu su odluka o sazivanju Izborne skupštine DNKiM-a i obrazac za prikupljanje potpisa.

Izvor :
UNS