Heroji našeg doba: Problemi nevećinskih zajednica u Gračanici iz godine u godinu isti; Potrebna veća pomoć i podrška sa centralnog nivoa

Problemi Roma i Goranaca, ali i ostalih nevećinskih zajednica na teritoriji opštine Gračanica uglavnom su isti, a dva najveća su nezaposlenost i loša infrastruktura, rekli su u emisiji “Heroji našeg doba” savetnik gradonačelnice Gračanice za manjinska pitanja Gazmen Salijević i predsedavajući Odbora za zajednice u opštini Gračanica Aziz Karadolami.

Salijević i Karadolami istakli su da opština Gračanica ima sluha za potrebe i probleme manjinskih zajednica, dok kad su u pitanju centralne institucije i najviši kosovski zvaničnici to nije slučaj.

Prema rečima Salijevića na teritoriji opštine Gračanica živo oko 3000 Roma, koji i skoro  15 godina od formiranja opštine Gračanica imaju problem koji se odnosi na nedostatak ili lošu infrastrukturu u mestima u kojima žive.

„Ako nemate puteve, ako nemate kanalizaciju, svetlo, nemate vodu, struju možete da imate volju za život, ali prosto to su osnovne stvari koje Rome brinu i tište“, rekao je Salijević.

Predsedavajući Odbora za zajednice u opštini Gračanica Aziz Karadolami, koji je iz goranske zajednice, naveo je da na teritoriji ove opštine živi dvadeset dvoje Goranca ističući da oni  uglavnom dele probleme svojih sunarodnika,  a kao jedan od glavnih ističe nezaposlenosti.

Karadolami dodaje i da je poslednjih godina stvorena pogrešna percepcija mladih u svim zajednicama koje žive na teritoriji ove opštine, a to je da za posao smatraju samo radu u javnim instucijama. On poručuje da postoje i drugi poslovi od kojih ljudi mogu da zarađuju i žive, ali i da se usavršavaju.

„Ovde kod nas se uvek govori, da žargonski kažem – ovaj radi ima 15 plata, ovaj 10. Tako da mislim svako upravo to gleda i ne razmišlja kako da se uključi u to i angažuje se, nego čeka kod kuće. Nadam se da će se ljudi uključiti kroz neke druge stvari, nevladin sektor na primer…“, dodaje Aziz Karadolami.

S njim se slaže i Gazmen Salijević.

„Moramo raditi na zapošljavanju. Moramo biti svesni da svi mi ne možemo raditi u institucijama, zdravstvu, školstvu. Moramo pronaći alternativu“, kaže Salijević.

Salijević i Karadolami saglasni su i da je potrebna veća volja i angažovanje samih pripadnika nevećinskih zajednica koji žive u opštini Gračanica u borbi za ostvarivanje svojih prava.

Ipak s druge strane navode da rukovodstvo opštine Gračanica ima sluha za probleme manjinskih zajednica u ovoj opštini i da za to, kako navode, postoje brojni primeri.

“Ja sam zadovoljan apsolutno sa svim gradonačelnicima do sada koji su bili“, rekao je Karadolami.

Salijević kao pozitivan primer kad su Romi u pitanju navodi to da opština Gračanica ima prevodioca, ali i to što će zvanični opštinski sajt nakon 10 godina od uvođenja romskog jezika u zvaničnu upotrebu, pored srpskog i albanskog biti i na romskom jeziku. Takođe istakao je i da je dugogodišni problem nepostojanja adekvatnog puta do romskog groblja u Preocu u procesu rešavanja.

 „Romski jezik je službeni jezik u opštini Gračanica i nedavno smo zajedno sa kabinetom predsednice poslali jedan dopis ministarstvu finansija i ministarstvu administracije lokalne samouprave da nam odobri prevodioca. Mi smo imali zakonsku regluativu koja postoji već pet, šest godina  godina i sve što je bilo potrebno je da se pošalje samo jedan papir i to smo sada uradili i ja verujem da će nam ministarstvo finansija odobriti to. Kada govorimo o toj podršci mi danas imamo preko IOM-a dečka koji je počeo da radi kao prevodilac, tako da nekada je potrebna mala volja rukovodstva da se stvari koje su bile dugogodišnji problem reše “, rekao je Salijević.

Međutim, Salijević i Karadolami ističu da najviši kosovski zvaničnici nemaju sluha za probleme i potrebe nevećinskih zajednica. Oni su komentarišući izjave premijera Kosova Aljbina Kurtija i njegove zamenice Emilije Redžepi da se prava nevećinskih zajednica na Kosovu poštuju, kažu da je to tako samo na papiru, a da je u praksi situaciju drugačija.

„Vi danas nemate nijednog Roma, nijednog Srbina koji radi u pojedinim institucijama Kosova u Prištini. Imate Skupštinu Kosova, kao krovnu instituciju i nema nijednog Roma koji tamo radi. Imamo Vladu, ministarstva, mi nemamo ljude tamo“, kaže Salijević.

„Mi smo tu, ja to kažem, kad kažem mi, mislim na nevećinske zajednice na Kosovu, samo kada je glasanje u pitanju, inače ništa drugo. Tada smo broj jedan, odmah se trči. Oni vode svoju politiku svako za sebe, pričam o gospodinu Kurtiju i gospođi Emiliji, poštovanje njima, ali nemaju toliko sluha o nacionalnim manjinama“, rekao je Karadolami.

Salijević i Karadolami istakli su u emisiji „Heroji našeg doba“ da su međuetnički i međuljudski odnosi među zajednicama u opštini Gračanica odlični. 

Emisiju Heroji našeg doba realizuje Produkcija New Press uz podršku Ministarstva za zajednice i povratak. 

Izvor :
Medija centar Čaglavica