Gračanica: CSD obeležio dve decenije rada

NVO „Komunikacija za razvoj društva“ sa sedištem u Gračanici sinoć je svečano obeležila 20 godina postojanja i uspešnog rada uz prisustvo brojnih gostiju. Jačanje civilnog sektora i stvaranje brojnih nevladinih organizacija najznačajniji je doprinos CSD-a, istakao je izvršni direktor ove organizacije Ivan Nikolić.

NVO „Komunikacija za razvoj društva“ (CSD) iz Gračanice je nepartijska, nezavisna, neprofitna organizacija osnovana 2001. godine sa glavnim ciljem da promoviše i radi na izgradnji civilnog društva, razvoju omladine, zastupanju prava osoba sa invaliditetom, integraciji marginalnih grupa u društvo, povezivanju lokalnih institucija i lokalnog stanovništva i promociji procesa povratka i dijaloga.

Izvršni direktor CSD-a Ivan Nikolić je istakao da je ova organizacija dobro poznata po svom radu, te da je jedna od najpre formiranih na teritoriji opštine Gračanica.

„Više od 200 projekata govori da smo stalno prisutni u zajednici, da smo prepoznatljivi. Imali smo veliku podršku do sada i od lokalne samouprave, ali i od samih građana. Smatram da smo dobrim delom ostvarili svoj cilj“, kazao je Nikolić za RTV Kim.

Prema njegovim rečima, postoje jasni planovi i vizija budućeg rada koji ima za cilj da, kao i do sada, bude u interesu svih građana.

„Planovi za budućnost se fokusiraju na nekoliko stvari: primena Zakona o upotrebi jezika, zaštita životne sredine i poštovanje ljudskih prava“, rekao je Nikolić.

Projektna menadžerka Bojana Manitašević ukazala je da su dugogodišnji rad CSD-a obeležile brojne prepreke u funkcionisanju i realizaciji projekata.

„Izazovi sa kojima smo se suočili najviše su se odnosili na nedostatak donatora, nestabilnu političku, a sada i ekonomsku situaciju. Sam posao ima svoju težinu, nameće stalno pisanje novih projekata“, kazala je Manitaševićeva.

Među najveće uspehe u radu CSD-a ona ubraja veliki broj mladih ljudi koji su, zahvaljujući neformalnom obrazovanju stečenom u ovoj organizaciji, zauzeli značajne pozicije u društvu, ali i brojna uspostavljena partnerstva.

„Prilikom dosadašnjeg rada imali smo puno partnerstava i koalicija što sa međunarodnim organizacijama, što sa regionalnim i lokalnim. Nailazili smo uvek na prave partnere iz svih zajednica“, istakla je Manitaševićeva.

Viši istraživač u NVO „Aktiv“ iz Kosovske Mitrovice Igor Marković ocenjuje da je saradnja sa CSD-om, naročito poslednjih deset godina, bila vrlo plodotvorna.

„Uzimajući u obzir da je CSD respektabilna nevladina organizacija koja je sprovela brojne projekte od šireg značaja, naša saradnja je vrlo pozitivna. Partneri smo u zagovaračkoj platformi Empirika, a nadam se i da ćemo to i narednih godina biti“, rekao je on.

Naglasio je da su realizovani projekti CSD-a posebno važni jer su bili usmereni na lokalne probleme.

„Naročito bih se osvrnuo na doprinos boljem sprovođenju Zakona o upotrebi jezika, što je od važnosti za ovu organizaciju, a podjednako i za srpsku zajednicu“, istakao je Marković.

Za dve decenije postojanja NVO „Komunikacija za razvoj društva“ je realizovala 207 projekata, 196 treninga, 1.500 sastanaka, 103 radionice, 258 fokus grupa, mnogo debata, okruglih stolova, foruma i konferencija, 41 kampanju zastupanja i podizanja svesti, kao i brojne druge aktivnosti od šireg društvenog značaja. Aktivna je pretežno na centralnom Kosovu, na teritoriji Kosovskog Pomoravlja i opštine Štrpce.

Izvor :
RTV KIM