EULEX: Nismo preuzeli policijsku odgovornost na severu Kosova

Misija Evropske unije za vladavinu prava na Kosovu (EULEX) nije preuzela policijske odgovornosti na severu Kosova.

„Viši policijski savetnici EULEX-a na severu nalaze se u krugu Uprave Policije Kosova za sever i savetuju Upravu Policije Kosova za sever i četiri policijske stanice pod njenom komandom o brojnim pitanjima u vezi sa pružanjem policijskih usluga. Pored toga, EULEX-ova savetnica glavnog tužioca u Osnovnom tužilaštvu u Mitrovici i EULEX-ova savetnica predsednika Osnovnog suda u Mitrovici pažljivo prate situaciju u ovim dvema institucijama“, saopšteno je iz misija Evropske unije za vladavinu prava na Kosovu.

U saopštenju se navodi da je  EULEX-ova Specijalizovana policijska jedinca (SPJ), koja broji 105 poljskih policajaca, dodatno je povećala svoje mobilne izviđačke patrole na severu Kosova, kako bi bila bolje informisana o situaciji.

„SPJ, koja je stacionirana u Mitrovici, druga je instanca za bezbednosni odgovor na Kosovu, i čini deo troslojnog mehanizma za bezbednosni odgovor, u okviru kojeg je Policija Kosova prva, EULEX druga, a NATO/KFOR treća instanca za bezbednosni odgovor. Kao druga instanca za bezbednosni odgovor na Kosovu, EULEX održava blisku koordinaciju i sa Policijom Kosova i sa KFOR-om, odnosno prvom i trećom instancom za bezbednosni odgovor na Kosovu. U svojoj ulozi druge instance za bezbednosni odgovor, SPJ EULEX-a se angažuje samo na izričit zahtev Policije Kosova“, kaže se u saopštenju.

EULEX ostaje na oprezu i pažljivo prati sva dešavanja koja mogu uticati na bezbednost Kosova, kao i na bezbednost svih zajednica na Kosovu.

„Bezbednost žena, muškaraca, devojčica i dečaka iz svih zajednica na Kosovu glavni je prioritet EULEX-a i mi ćemo, u okviru granica našeg mandata, učiniti sve što je potrebno i neophodno da podržimo stabilnost Kosova, i doprinesemo bezbednosti njegovog stanovništva. Po potrebi, Misija može da rasporedi dodatnu rezervnu Specijalizovanu policijsku jedinicu, kako bi dodatno ojačala svoje snage na terenu i operativni kapacitet“, zakljućuje se u saopštenju misije Evropske unije za vladavinu prava na Kosovu.

Podsetimo, predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da se nada da će Sjedinjene Američke Države odlučiti da KFOR i EULEX obavljaju policijske poslove na severu Kosova, nakon odluke Srba da napuste institucije.

Izvor :
RTK2