EU podržava kosovsko civilno društvo i medijske organizacije u uključivanju građana u politički i društveni život

Kancelarija Evropske unije na Kosovu pokrenula je danas u Prištini dvodnevni događaj koji će podržati više od 20 organizacija civilnog društva i medijskih organizacija (OCD) u dolasku do javnosti i podizanju svesti o njihovom doprinosu stvaranju pravednijeg, demokratskijeg i inkluzivnog društva na Kosovu.

Manifestacija na otvorenom pod nazivom „EU za civilno društvo i medije na Kosovu – angažovanje građana“, koja se održava u centru Prištine, pruža prostor Organizacijama civilnog društva  da promovišu najvažnije rezultate svog rada i podstaknu javnost da se uključi u politički i društveni život kroz građanski aktivizam i volonterizam.

“Poslednjih sedam godina Evropska unija je podržala više od 300 organizacija koje rade u oblastima kao što su socijalne službe, rodna ravnopravnost, mladi, pravo mladih i zaštita radnika,  sa više od dvesta miliona evra. To predstavlja jedan deo pomoći za socijalni i ekonomski razvoj i daje doprinos za perspektivu Kosova”, rekao je ambasador Evropske unije na Kosovu Tomaš Sunjog. 

Nakon otvaranja festivala posetioci su imali priliku da vide izložbu slika dece sa daunovim sindromom.  

“Kroz umetnost mi hoćemo da napravimo jedan portret za osobe sa specijalnim potrebama, da pokažemo tu dobru stranu, da imamo bolji potencijal sa njihove strane za umetnost”, rekla je Ganimete Saba iz organizacije Umetnost bez granica. 

“Nadam se da će naša prezentacija i naši programi aktivnosti za osobe sa daunovim sindromom podići svest kod građana i da će dati podršku ne samo zajednici ljudi sa daunovim sindromom nego i za sve osobe sa specijalnim potrebama i mogućnostima”, rekla je Sabehate Bećiri jedna od predstavnica osoba sa daunovim sindromom. 

Uz niz interakcija, debata, izložbi, prezentacija i projekcija filmova više od 20 organizacija civilnog društva i medijske organizacije danas i sutra će posetiocima festivala prikazati značajne rezultate njihovog rada u šest sektora i to integritet medija i istraživačko novinarstvo, socijalna zaštita ugroženih grupa, promovisanje i zaštita ljudskih prava, prava radnika, rodna ravnopravnost i omladinski aktivizam i volontiranje.

Izvor :
Medija centar Čaglavica