EU izražava žaljenje zbog usvajanja zakona o fukncionerima i platama

Nakon glasanja o Nacrtu zakona o javnim funkcionerima, Skupština Kosova je juče u drugom čitanju usvojila i Nacrt zakona o platama u javnom sektoru, uprkos protivljenju poslanika iz redova opozicije.“ EU žali što je Skupština Kosova juče usvojila ova dva zakona ne uzevši u obzir komentare EU-a i OECD/SIGMA, uprkos obavezama SSP-a u ovoj oblasti“, navodi se u saopštenju Kancelarije EU na Kosovu. 

„Novi zakon o javnim službenicima je problematičan u pogledu obezbeđivanja državne službe zasnovane na zaslugama koja može efikasno da upravlja ljudskim resursima, jer dodaje prekomernu diskreciju u zapošljavanju, premeštaju i disciplinskim postupcima državnih službenika, što potencijalno čini državnu službu podložnom politizaciji“, dodaje se u saopštenju iz EU.

Kako ističu, EU je angažovana u dijalogu sa kosovskim vlastima o svim aspektima reforme javne uprave, jer je, kako navode, to ključni preduslov za integraciju u EU i od suštinskog je značaja za funkcionisanje institucija i pružanje usluga građanima Kosova. „EU je takođe ključni partner Kosova u smislu finansijske podrške za ove reforme“.

„Da bi pomogla Kosovu da napreduje na putu evropskih integracija u ovoj reformskoj oblasti, EU je u saradnji sa ekspertskim timom OECD/SIGMA, u nekoliko navrata dala komentare na Nacrt zakona o javnim službenicima i Nacrt zakona o platama. Komentari su imali za cilj da najbolje usmere i podrže vladu da obezbedi depolitizovanu i profesionalnu državnu službu, sa transparentnim sistemom nagrađivanja zasnovanim na zaslugama, u skladu sa principima reforme javne uprave i Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) između EU i Kosova“, podsećaju iz Kancelarije EU u Prištini.

Izvor :
Radio KIM