Site icon Medija centar

EU apeluje na Prištinu: Eksproprijaciju vršiti samo po zakonu

„EU poziva kosovske vlasti da se striktno pridržavaju zakonskih procedura u eksproprijaciji nepokretne imovine, da učine sve što je u njihovoj moći da osiguraju da se poštuje odgovarajući proces i da se imovinska prava pogođenih vlasnika i nosilaca interesa u potpunosti poštuju“, navodi se u izjavi predstavnika EU povodom odluke Vlade Kosova o eksproprijaciji imovine u opštinama Leposavić i Zubin Potok.

Kako se navodi, svaka eksproprijacija je po prirodi osetljiva, „zbog čega zakonske procedure predviđaju korake kao što su unapred obaveštavanje i sveobuhvatno informisanje vlasnika nekretnina, njihovo pravo da daju komentare na traženu eksproprijaciju, mogućnost odgovarajućeg pravnog sredstva i njihovu adekvatnu naknadu pre nego što se proces privede kraju“.

„Osnivanje četiri baze Kosovske policije na zemljištu u privatnom i društvenom vlasništvu – u nekim slučajevima pre pokretanja postupka eksproprijacije – izaziva zabrinutost u vezi sa imovinskim pravima na severu Kosova i vlasti se moraju adekvatno pozabaviti time“, navodi se u saopštenju.

Exit mobile version