Borba protiv diskriminacije Roma, Aškalija i Egipćana na Kosovu

Dan borbe protiv diskriminacije se obeležava svakog 1. marta, a 21. marta se obeležava Međunarodni dan borbe protiv rasne diskriminacije. Obeležavanje ovih datuma ima za cilj da ukaže na diskriminaciju koja se odnosi na prihode, godine, zdravstveno stanje, profesiju, invaliditet, seksualnu orijentaciju, rodni identitet, rasnu, etničku i versku pripadnost.

Zajednice Roma, Aškalija i Egipćana (RAE) na Kosovu, prema izveštajima različitih organizacija, diskriminisane su po više osnova, uglavnom zbog svog teškog društveno-ekonomskog položaja, ali i zbog rase. Organizacije civilnog društva, kao i institucije, sprovode različite aktivnosti u cilju podizanja svesti stanovništva i institucija u borbi protiv diskriminacije.

U cilju ublažavanja i sprečavanja slučajeva diskriminacije Kancelarija za dobro upravljanje pri Kabinetu premijera na Kosovu je, u saradnji sa različitim različitim organizacijama, pokrenula Nacionalnu platformu za zaštitu od diskriminacije RAE zajednica. Ona će građanima omogućiti lakšu prijavu slučajeva diskriminacije, njihovo upućivanje nadležnim institucijama i obaveštavanje o relevantnom zakonodavstvu koje garantuje prava RAE zajednica. Ova platforma je dostupna kao veb i aplikacija za mobilne uređaje (iOS i Android).

Direktor Kancelarije za dobro upravljanje pri Kabinetu premijera Habit Hajredini je istakao da je platforma ključni alat za prijavljivanje slučajeva diskriminacije, ali i za informacije o relevantnom zakonodavstvu.

„Platforma služi, između ostalog, i Tehničkoj grupi za zaštitu od diskriminacije RAE zajednica koju je osnovala Kancelarija premijera Kosova. U mandatu ovog tela je bavljenje pritužbama i slučajevima diskriminacije koji su prijavljeni od strane zajednica, pa će platforma služiti da osigura da svi prijavljeni slučajevi budu obrađeni od strane odgovornih lica iz nadležnih institucija“, kazao je on.

Hajredini je institucije, civilno društvo i medije ga informišu građane u svim opštinama Kosova da slučajeve diskriminacije mogu prijaviti putem ove platforme.

NVO „Roma in Action“ je započela kampanju pod motom „Zajedno protiv diskriminacije“ u okviru koje je održan sastanak predstavnika lokalnih i centralnih institucija, kao i drugih aktera na temu „Da li postoji diskriminacija u primarnom i sekundarnom zdravstvenom sistemu?“. Direktor ove organizacije Emrah Cermnjani je kazao da rade na podizanju svesti zajednica u borbi protiv diskriminacije.

„Prošle godine smo kao organizacija „Roma in Action“ postali ravnopravan član mreze organizacija za zaštitu prava zajednica. Mi, kao organizacija, radimo na podizanju svesti zajednice, a kroz zastupanje utičemo na kreiranje dobrih politika za RAE zajednice na Kosovu“, naveo je on.

Zamenica ministra zdravlja Dafina Gedža-Bunjaku je istakla da niko ne može poreći činjenicu da je Kosovo napredovalo u borbi protiv diskriminacije, ali da, zajedno sa relevantnim akterima, treba nastaviti sa zalaganjem, kako bi se svi građani osećali i živeli jednako na Kosovu.

„Ono što je važno u ovom trenutku je da i vi, kao zajednica, dobijate isto kao i drugi sve zdravstvene, kao i sve druge usluge. Domovi porodične medicine su ti koje treba da budu što bliže građanima“, kazala je ona.

Analitičarka programa za seksualno i reproduktivno zdravlje pri UNFPA Kosovo Zarife Miftari je naglasila da diskriminacija nije uvek vidljiva i da društvo ne treba da izbegava napore u cilju identifikovanja i rešavanja njenog postojanja i dodala da je „zdravo društvo ono koje čine pojedinci i zajednice koje cene i poštuju međusobna prava, razlike i sličnosti, te da UNFPA ostaje posvećena tome da na Kosovu pruži svoj doprinos u tom smislu“.

„U istraživanju koje smo sproveli u opštini Kosovo Polje sa RAE zajednicama smo otkrili da većina njih nije zadovoljna zdravstvenim uslugama u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i da su, jednostavno, iskusili oblik diskriminacije. U nacionalnoj istrazi, u činjenicama iz ovog istraživačkog izveštaja smo našli da su se žene osećale uvređene i pokazalo se ko se zaista osećao uvređenim jezikom koji su profesionalci koristili“, kazala je ona.

Emrah Cermnjani je na istom okruglom stolu pomenuo identifikovan slučaj diskriminacije u opštini Đakovica.

„U bolnici u Đakovici pronašli smo fotografiju sa natpisom ’Ne dozvolite da se ćlanovi vaše porodica zaraze’ i da je ovo fotografija porodice koja dolazi iz romske zajednice, dok je u ostalim delovima istraživanja tj. kampanje fotografija bila zamenjena animacijom“, kazao je on.

Sabina Beriša (23) iz Prizrena je aktivistkinja i bori se za prava romske zajednice. Dobrovoljnim angažmanom u različitim projektima, pokušava da iskoreni predrasude i rasizam koji postoje prema romskoj zajednici.

„Želim da postanem profesorka engleskog jezika. Znam da nije lako, ali sam svesna da se radom i obrazovanjem možemo boriti protiv diskriminacije. Samo svedočenjem dobrih primera zajednica možemo prevazići predrasude“, rekla je ona.

Pitanje tretmana učenika RAE zajednica na Kosovu je aktuelizovano nakon što je 17. maja prošle godine u medijima na Kosovu objavljeno da su neki učenici iz ove tri zajednice u OŠ „Džemajl Kada“ u Peći tokom Dana albanske azbuke sedeli odvojeno od druge dece.

Njihova učiteljica iz albanske zajednice je izjavila da je to bila želja dece, dok su deca rekla da im je učiteljica kazala da tako sede. Kasnije je ista učiteljica rekla da ova deca nisu istih godina kao njihovi drugari, pa da „nije bilo na njima da im se pridruže“.

Ministarka prosvete, nauke, tehnologije i inovacija Arberije Nagavci je nakon obilaska škole dan kasnije izjavila je da „diskriminaciji nije mesto u školama“ i dodala da inspektori ministarstva ispituju ovaj slučaj.

Ona je priznala da „Kosovo kao društvo ima još puno posla na polju inkluzivnosti i pružanja jednakih mogućnosti svoj deci, posebno onoj koja su marginalizovana“.

Istraživanje pod nazivom „Poteškoće sa kojima se susreću učenici RAE zajednica u obrazovanju“, koje je 2019. godine objavio Kosovski centar za obrazovanje, pokazalo je da diskriminacija dece iz ovih zajednica postoji i od strane nastavnika i od strane vršnjaka.

U izveštaju se navodi da su učenici iz RAE zajednica u nekoliko opština u mnogim slučajevima bili su uvređeni rasističkim izjavama i izrazima, a u najblažim slučajevima su bili isključivani iz društva u raznim školskim i društvenim aktivnostima unutar i van škole.

U okviru kampanje „Zajedno protiv diskriminacije“, organizacija „Roma in Action“ je održala predavanja u osnovnim školama na temu „Ko su Romi, Aškalije i Egipćani“ sa ciljem da se promovišu identiteti ovi zajednica u cilju sprečavanja stereotipa i diskriminacije.

Prema poslednjem popisu stanovništva, na Kosovu živi 8.824 Roma, 15.436 Aškalija i 11.524 Egipćana.