22 porodice podnele zahtev za povratak u Peći

Odbor za zajednice u opštini Peć održao je sastanak na kome se razgovaralo o zajednicama u ovoj opštini.

Predstavnik opštinske kancelarije za zajednice i povratak Sabahudin Ciriković rekao je na sastanku da ima novih zahteva za povratak i da su ti zahtevi poslati ministarstvu za povratak.

“Prošlog meseca nije bilo novih slučajeva repatrijacije, ali je bilo obilazaka na terenu radi evidentiranja potreba i zahteva građana. Do sada su 22 porodice podnele zahtev za repatrijaciju u kancelariju i opštinska komisija za povratak odobrila je ove zahteve i uputila minsitru”, reko je Ciriković.

Na sastanku za izveštavanje o broju socijalnih slučajeva iz zajednica Roma, Aškalija, Egipćana, Srba, Bošnjaka i Goranaca, direktorka za socijalnu zaštitu Albulena Mujaj Bajraktari rekla je da je broj socijalnih slučajeva na osnovu martovskog izveštaja u gradu Peći 1072, od čega je iz redova zajednica 413.

“Pripadnika romske zajednice 146 slučajeva, Aškalija 16 slučajeva, Egipćana 169 slučajeva, Bošnjaka 67, Srba 12 i Goranca 3 slučaja. Takođe, pandemija Covid-19 povećala je potražnju za socijalnim slučajevima”, kazala je Albulena Mujaj Bajraktari.

Na sastanku je razgovarano i o poseti naselju 7. septembra od 12. aprila, gde su se članovi Odbora jednoglasno složili da se Upravi za zdravstvo preporuče lekarske posete jednom nedeljno u naseljima naseljenim zajednicama, gde bi se lekarske posete obavljale, na stanje zdravlja stanovnika u onim delovima gde je socijalna i zdravstvena situacija lošija.

Sledeći sastanak odbora za zajednice biće održan u maju 2022.

Izvor :
Radio Goraždevac